Email-Id's: info@annadanam.in, sarmavasu@gmail.com Contact Numbers: 09927687899, +91-9219345917
 
అన్నదాతలు

Date: 2017-02-25

Name: శ్రీ పెనుమర్తి శేష సాయి గారు ధర్మ ప

Details: ఈ రోజు అన్నదానా దాతలు శ్రీ పెనుమర్తి శేష సాయి గారు ధర్మ పత్ని శ్రీమతి శ్రీ సాయి పద్మ జ గారు ,

Date: 2016-06-08

Name: గౌరవనీయులైన

Details: ఈ రోజు అన్నదాన దాతలు 26-11-2015 వాధులస గోత్రికులు శ్రీమతి నగలుర్ సుబ్రవేటి లక్ష్మి నరసమ్మ గారి అబ్దికము సందర్బముగా పుత్రుడు శ్రీ నాగ రాజ శర్మ గారు (Agm CANARABANK ) మ

Date: 2016-10-16

Name: శ్రీ ఉటుకూరి వెంకట్ గారు

Details:మన నిత్య అన్నదాన సత్రం గురించి చెప్పగానే వెంటనే స్పందించి ఈ దేవి నవరాత్రుల లో అన్నదాన కొరకు పూర్తిగా సహాయమును అందించిన శ్రీ ఉటుకూరి వెంకట్ గారు పుణ్య దంపతులకు ఆ అమ్మవారు చల్లగా,స

Date: 2016-10-14

Name:శ్రీ /శ్రీమతి కందుకూరి విజయ నంద్

Details:ఈరోజు అన్న దాతలు 14-10-2015 శ్రీ /శ్రీమతి కందుకూరి విజయ నంద్ గోత్రం : వల్లబుల హైదరాబాద్ వస్తవ్యాలు వారికీ వారి కుటుంబమునకు నకు మన అందరి అసిర్వాదములు వారికీ ఆ బాగావంతుడు ఆయు ఆరోగ్

Date: 2016-09-25

Name: గౌరవనీయులైన దాతలందరికీ

Details:ప్రతినెల లేదా సంవత్సరానికి ఒకసారి మీ శక్తికొలది 1 సంవత్సరం పాటు మన సత్రానికి విరాళం అందింఛి అన్నదాన మహాయజ్ఞంలో పాలు పంచుకొనగలరని మనవి. పుణ్యభూమి, వేదభూమి గా పిలవబడే హరిద్వార్ పుణ్య క్ష

Date: 2016-07-23

Name:నేటి ఉభయ అన్నదాన దాతలు* శ్రీ నూకల వెంక

Details:నేటి ఉభయ అన్నదాన దాతలు* శ్రీ నూకల వెంకట రామి రెడ్డి గారు . (పూణే) శ్రీ పెద్ది సుబ్బా రావు గారు కాకాని గ్రామస్తులు* *వారికీ వారి కుటుంబ సబ్బులందరికి పేరు పేరున దన్యవాదములు * *నిత్య అన్నదాన సత్

Date: 2016-05-04

Name: ఈ రోజు అన్నదాన దాతలు 04-05-15

Details:ఈ రోజు అన్నదాన దాతలు 04-05-15 శ్రీ మొగంటి సత్యనారాయణ గారి జన్మదిన సందర్భముగా వారి ధర్మపత్ని శ్రీ మతి మొగంటి సుబద్ర దేవి గారు అన్నదానమును జరిపించినారు, కంచరపాలెం విశాఖపట్నం వా స్తవ్వ్య

Date: 2016-04-27

Name:కౌశికస గోత్రం పూ జ్జనియులిన శ్రీ సుబ

Details:vishkhapatnam

Date: 2016-08-27

Name:కౌశికస గోత్రం పూ జ్జనియులిన శ్రీ సు

Details: కౌశికస గోత్రం పూ జ్జనియులిన శ్రీ సుబ్రహ్మణ్యం గారు ధర్మపత్ని శ్రీ మతి సుబ్బ లక్ష్మి గారి పెళ్లి రోజు సందర్భముగా హరిద్వార్ లో నిత్య అన్న్నదానము ను ఈర్పాటు చేసి తిరి ... వీరికి భగవంతుడు

Date: 2016-09-28

Name: శ్రీపాద శ్రీరామ్ గారు

Details: ఈరోజు అన్న దాతలు 28-02-2015 కౌశికస గోత్రం పుజ్జ్య నియులిన ,, శ్రీ శ్రీపాద జగన్నాధ పంతులు గారు గారి అబ్దికము సందర్భముగా వారి పుత్రుడు గారు శ్రీ శ్రీపాద శ్రీరామ్ గారు ఢిల్లీ వాస్తవులు అన్న

Date: 2016-06-23

Name: శ్రీ మతి గంటెల లక్ష్మి దేవి గారు

Details:ఈరోజు అన్న దాతలు 17-01-2015 శ్రీ మతి గంటెల లక్ష్మి దేవి గారు శ్రీ వత్చస గోత్రం వారి బర్తగారు , పుజ్యనియులిన శ్రీ గంటెల వాసుదేవ శాస్త్రి గారి గారి తిధి సందర్భముగా అన్న దానము జరుపుట మైనది అనక

Date: 2016-11-05

Name:శ్రీ కొమ్మ జోస్సుల ఆషా మోహన రావు గారు

Details:ఈరోజు అన్న దాతలు 30-11-2014 శ్రీ కొమ్మ జోస్సుల ఆషా మోహన రావు గారు శ్రీ వత్చాస గోత్రికులు డిల్లి వాస్తవులు ఐన వీరు ఎంతోమంది కి విష్ణు సహస్ర నామం పారాయణం నేర్పి తమ వంతు సహాయము చేస్తూ అందరిని కూడా

Date: 2018-11-11

Name: Annadanam Scheme

Details:శ్రద్ద తో ఎంత ఐన మీ ఇష్టం పదకములు రూ 2,001/-లు విరాళముగా చెల్లించినచో అతని పేరు మీద భక్తులకు దాత కోరిన రోజున ఒక రోజు ఉచిత అన్నదానం ఏర్పటు చేయబడును. దన్యవాదములు శ్రీ గౌతమి సేవ సమితి రామనుజ్ కో

Date: 2016-08-11

Name: శ్రీ కారుమంచి రాధా కృష్ణ గారు

Details:నేటి అన్నదాన దాతలు శ్రీ కారుమంచి రాధా కృష్ణ గారు (lic ఏజెంట్ గుంటూరు ) గారు వారి తండ్రిగారు పూజ్య శ్రీ సీతారామ శాస్త్రి గారు పేరు మిద నేటి అన్నదానం జరుపుటామైనది వారి కుటుంబమమునకు మాన

Date: 2018-08-30

Name:శ్రీ యద్దనపూడి భగవన్నారాయణ గారు . శ్

Details:రామకృష్ణ పురం. విజయవాడ వాస్తవ్యులు వారి కుటుంబమమునకు మన అందరి దన్యవాదములు

Date: 2018-01-31

Name: శ్ర సిరి మామిల్ల వెంకటేశ్వర్లు గారు

Details: నిత్య అన్నదాన సత్రం హరిద్వార్

Date: 2018-11-10

Name:శ్రీ వట్యం వెంకటప్పయ శాస్త్రి గారు క

Details:bapatla

Welcome to SRI GOUTAMI SEVA SAMITHI TRUST


స్వాగతం మన వెబ్ సైట్ తరుపున హృదయపూర్వక నమస్కారములు ధాతలందరికి ...... నేటి సందర్శకులే రేపటి అన్న దాతలు యాత్రికులకు,బక్తులకు ఉచిత భోజన సదుపాయం కల్పించుట. మా ఈ ప్రయత్నం సఫలీకృతం కావడానికి మీ సహకారాన్ని అర్ధిస్తున్నాము. “అన్నాన్ని” పరబ్రహ్మంతో పోల్చతూ ‘ అన్నం ప్రబ్రహ్మ స్వరూపం ‘ అని భావించారు. అన్నం కారణంగానే మన జీవన నాటకం భూమి మీద కొనసాగుతోంది. జీవితంలో ఓ వ్యక్తికి ఏది లోపించినా బ్రతకగలడు కానీ అన్నం లోపిస్తే ఎన్ని ఉన్నా బ్రతుక లేడు. కావున అన్నదానం మహోన్నతమైనది. 

అన్నదానమునకు మించిన దానము మరేది లేదు. ఆకలిగొన్నవారికి అన్నము పెట్టడము ఒక సేవాకార్యమే కాకయు మానవుని కనీస ధర్మముగా మన దేశములో వేదకాలమునుండి పాటిస్తున్న ఆచారము. అన్నదాతను భగవత్స్వరూపునిగా భావిస్తారు నిత్య అన్నదాన సత్రం హరిద్వార్. మీరు చేసిన దానం మరికొంత మందికి ఉపయోగ పడుతుంది. భవన నిర్మాణ కార్యక్రమములొ మీ వంతు తప్పక సహకరించగలరు.దాతలు తమ పుట్టినరొజు, పెళ్ళిరొజు, పిత్రు, మాత్రు, తిది రొజులలొ వారి పేరుమీద అన్నదానము నిర్వహించవచ్చును.

యాత్రికుల కి విన్నపము rooms ( గదులు ) కావలసిన వారు ముందు గా ఫోన్ ద్వారా సంప్రదించ గలరు శ్రీ గౌతమి సేవ సమితి , నిత్య అన్నదాన సత్రం రామనుజ్ కోట్, సుకి నది హరిద్వార్ 099276 87899 దాతలు తమ పుట్టిన రోజు ,పెళ్లి రోజు,పిత్రు,మాతృతిధుల రోజులలో వారి పేరుమీద ఈ అన్నదానము నిర్వహించ వచ్చును.

                                                               A HUMBLE REQUEST TO ALL

With the kind blessings of our Telugu people, our satram entered the sixth year and we are so proud of it. 

We not only do annadanam (donating food), but also take up some social service activities like providing education to poor students and others. 

Every year, we are providing food to some thousands of people with the money given by the kind donors like you.

As we are in deep financial crisis at this point of time, we are requesting the financial support from all Telugu people so that our activities will continue for a longtime. 

During Chardham season, some hundreds of people visit our satram everyday and so many Telugu people get our help to complete the holy trip. 

We need not explain further about our satram and its noble activities and you can have a glimpse of our satram by visiting the videos and pictures in our Facebook account. www.facebook.com/telugusatram 

Donations can be sent online and our bank account details are :  


మన నిత్య అన్నదాన సత్రానికి హరిద్వార్ లో శాశ్వత భవనాన్ని నిర్మించాలని సత్రం మేనేజ్ మెంట్ వారు నిర్ణయించడం జరిగింది. ఇందు కోసం 508 మంది దాతల నుండి విరాళాలను ఆశిస్తున్నాం. ఆసక్తి ఉన్నవారు Rs. 25,001 లను ఈ క్రింది బ్యాంక్ అకౌంట్ లలో డిపాజిట్ చేయగలరు. ఈ దాతలకు సంవత్సరంలో మీరు కోరిన మూడు రోజులు ఉచిత భోజన, వసతి ఏర్పాటు చేయగలం. Sri Goutami Seva Samiti Trust  State Bank of India 6243 43 08238 IFSC 
SBIN0050514

  


HTML marquee Tag www.annadanam.in వెబ్ సైట్ ద్వారా కూడా మీ విరాళాలను ఆన్ లైన్ ద్వారా పంపించవచ్చు.

 

Latest Updates

Details Of Sri Gouthami Seva Samithi Trust Annadanam Scheme Maharaja Poshakulu Rs. 1,00,000/ Raja Poshakulu Rs. 50,000/- Poshakulu Rs. 10,000/- Datalu Rs. 2,500/ భవన నిర్మాణ కార్యక్రమములొ మీ వంతు తప్పక సహకరించగలరు.దాతలు తమ పుట్టినరొజు, పెళ్ళిరొజు, పిత్రు, మాత్రు, తిది రొజులలొ వారి పేరుమీద అన్నదానము నిర్వహించవచ్చును.

; పవిత్రమైన చార్ధామ్ యాత్ర శ్రీ బద్రీనాథ్ ,శ్రీ కేదార్నాథ్ , శ్రీ గంగోత్రి శ్రీ యమునోత్రి , పంచ ప్రయాగాలు చార్ధామ్ యాత్రభాగములో విష్ణుప్రయాగ, నందప్రయాగ ,కర్ణప్రయాగ, రుద్రప్రయాగ, దేవప్రయాగ . ఈఐదింటిని పంచప్రయాగలు అని అంటారు. ఈ చార్ధామ్ యాత్ర 9 లేక 10 రోజులు. సమయము పట్టును యాత్ర మరియు రూమ్స్ గురించి వివరాల కొరకు 9927 687899 - 96347 17899- 92193 45917 - whatsapp /టెలిగ్రామ్ 9927687899 sarmavasu@gmail.com సంప్రదించ గలరు విజయవాడ నుండి హరిద్వార్ కు ఒక్క డైరెక్ట్ ట్రైన్ (ట్రైన్ నెంబర్12687) మాత్రమే ఉంది. ఇది సోమవారం, గురువారం విజయవాడ లోసాయంత్రం 4. 50 కు బయలుదేరును. ఈ ట్రైన్ నాయుడుపేట,వరంగల్, రామగుండం స్టేషన్ లలో ఆగును. ఇదే ట్రైన్ హరిద్వార్ నుండి ఉదయం 8.45 కు సోమవారం, శుక్రవారాలలో బయలుదేరును. లేదా డైరెక్ట్ గా ఢిల్లీ చేరుకొని అక్కడి నుండి బస్సు లేదా ట్రైన్ లో సుమారు 5 లేదా 6 గంటలలో హరిద్వార్ మన ఆశ్రమం చేరుకొనవచ్చును.

; హరిద్వార్, డెహ్రాడూన్, సహరాన్ పూర్, రూర్కీ చుట్టుపక్కల ఎటువంటి పూజా కార్యక్రమాలు (సత్యనారాయణ పూజలు, అభిషేకాలు, కుంకుమ పూజలు, నవగ్రహ హోమాలు, పితృ కార్యక్రమాలు) జరపదలచినవారు సంప్రదించగలరు . తెలుగు పురోహితులు శ్రీ కె. సూర్య ప్రకాష్ శర్మ, హరిద్వార్ 96347 17899 రెండు రోజుల ముందుగా సంప్రదించగలరు. హరిద్వార్ లో గానీ మీ ఇంటి వద్ద గానీ శాస్త్ర విధానంగా పూజలు నిర్వహించబడును

;

Panchangam

 

Our Branches

Haridwar
Vijayawada
 

Make a Donation


Donate Now

 

Enquiry Form

© 2016 - Sri Goutami Seva Samiti Trust All Rights Reserved.


Powered by Catchway